Synode

De jaarlijkse Synode van de landelijke kerk wordt gehouden op zaterdag 19 november aanstaande. De vergadering begint om 9.30 uur en vindt plaats in De Akker. U heeft er geen stemrecht, maar u bent wel van harte welkom op de publieke tribune om te luisteren naar wat besproken wordt. ‘s Middags, vanaf 13.30 uur, mag u wel meepraten wanneer er gediscussieerd wordt over het thema maatschappelijke betrokkenheid van onze kerk. De tribune wordt betrokken bij de discussie die door een aantal sprekers zal worden ingeleid. 

De eucharistieviering die om 12.00 uur in de kerk gehouden wordt, is uiteraard ook bedoeld om samen met alle aanwezigen te vieren.