Christmas carols

Het ‘Festival of Nine Lessons and Carols’ is een jaarlijks terugkerende dienst, die in onze kerk in nauwe samenwerking met de anglicaanse kerk gevierd wordt.  De dienst, die wordt gehouden op vrijdag 16 december en begint om 20.00 uur, wordt geleid door pastoor Nico Schoorl. Het verhaal van de gevallen mensheid, de belofte van de Messias en de geboorte van Jezus wordt verteld in negen korte Bijbellezingen uit Genesis, de profetenboeken en de evangeliën.
De lezingen worden afgewisseld met advents- en kerstliederen. Vaste gezangen als ‘Once in Royal David’s city’, ‘O come all ye faithfull’ en ‘Hark, the herald angels sing’ markeren de dienst. De zang wordt verzorgd door het koor van St. Vitus.
Iedereen is hartelijk welkom het ‘festival’ bij te wonen. De toegang is gratis. Wel wordt er een collecte gehouden.

Datum: vrijdag 16 december
Aanvang: 20.00 uur