Catechese: goed nieuws!

Kranten, journaal, websites; onze elfplusjongeren volgen het nieuws op de voet. Om bij te blijven, om van te leren, om te weten wat er gebeurt. Neem vorige week: op ons verzoek hadden ze het voor hen belangrijke nieuws genoteerd. Dat mocht algemeen nieuws zijn, maar ook iets wat jezelf betrof. De een na de ander wist berichten te noemen, veelal over iets wat de anderen ook herkenden. We waren het erover eens, dat je kritisch moet blijven, moet weten wie het nieuws in de wereld brengt en waarom.

De kerk brengt elke week goed nieuws: het evangelie. In een quiz werden slimme vragen gesteld waar de elfplussers flink over nadachten. Hier kunt u zelf die quiz inzien en maken. Denk erom: per vraag één goed antwoord! Twijfelt u over een antwoord, vraag zo’n elfplusser om hulp. Nog zo’n vraag die tijdens de catechese naar voren kwam: Die goede boodschap van Jezus, wat wil dat dan zeggen? Wat is die boodschap eigenlijk en wat zegt het ons nu, ook als we kijken naar onze eigen nieuwsberichten?

Met een minstens zo moeilijke opdracht werd de catechese van zondag 15 januari afgesloten: we horen elke zondag van Gods boodschap voor ons. Wat zou onze boodschap voor God zijn, wat zouden we Hem zeggen? Met als voorbeeld de mobielbellende engel op de St. Jan in ‘s-Hertogenbosch voor ons, werd die boodschap opgeschreven. ‘Hallo God, …’

Ps. Wie wil bellen met die engel, het nummer is 0900-7468526. Kost wel tachtig cent per minuut.