Vieringen

Na de lockdown vieren we weer en volgen we de liturgie, zo hier en daar in andere vorm. Wel vragen we om vooraf te melden dat u komt en houden we ook in de kerk nog die anderhalve meter afstand.
Aan Tafel & Meer is in de lockdown gestaakt. Als ook dat weer gestart kan worden, dan zullen we dat luid en duidelijk kenbaar maken!

Eucharistie
Op bijna elke zondag om 10.00 uur is er in de kerk aan het Melkpad een eucharistieviering: een samenspel tussen de voorganger – in de meeste gevallen de pastoor van de parochie – en de gemeente.
Eenmaal in de maand is er een viering van woord en gebed. Zonder eucharistie en veelal door parochianen inhoud gegeven.
Na iedere zondagse viering is iedereen welkom om nader kennis te maken en na te praten tijdens een kopje thee of koffie. Deze ontmoetingen vinden plaats in ‘De Akker’, het parochiegebouw naast de kerk. En laat het weer het toe, dan staan we ook graag buiten met een kop thee of koffie in de hand!

Aan Tafel & Meer – nog niet gestart –
Eens in de twee weken, op zondagavond, is er ‘Aan Tafel en Meer’. In het parochiecentrum ‘De Akker’ (naast de kerk) genieten we met elkaar van een eenvoudige, maar goedverzorgde maaltijd en is er alle gelegenheid om met elkaar in gesprek te komen. Als de afwas is gedaan, lopen we tegen 19.30 uur naar de kerk voor een klein ‘viermoment’: een verrassend half uurtje, zonder vaste vorm en verzorgd door een vrijwilliger uit de parochie. Altijd weer een persoonlijke manier om stil te staan bij leven en geloof: stilte, een enkel lied, muziek of beeld, een eenvoudig gebed kunnen de elementen zijn. Of het gaat weer helemaal anders…

Maar, voor u zich ter kerke spoedt: klik hier voor de agenda om te zien of er geen bijzonderheden zijn en of de viering of maaltijd ook daadwerkelijk gehouden wordt en u niet voor een dichte deur komt te staan…

Zo verloopt de volgorde van een eucharistieviering aan het Melkpad: