En als ik lid wil worden?

Een nieuw parochielid wordt voorgesteld aan de aartsbisschop

Dan heten we je hartelijk welkom!
Maar je maakt ons wel nieuwsgierig. Hoe kom je daar zo bij? Wat verwacht je van deze kerk? Wat kunnen we je bieden? Kom je van een ander kerkgenootschap of ben je nog nooit lid van een kerk geweest? Wil je gedoopt of gevormd worden? Wil je meedoen aan de communie?

Niet dat daar vaste antwoorden op bestaan, overigens...
Want we doen niet aan toelatingsexamens of kennisquizzen, we vragen niet naar je seksuele geaardheid, je hoeft geen catechismus op te kunnen zeggen, er is geen commissie die je geloofsleven onderzoekt en je hoeft geen enkel gezang uit je hoofd te kennen… De belangrijkste stap heb je namelijk zelf al gezet: je wilt lid worden van onze parochie.

Wat vragen we dan eigenlijk wel van je?
Dat je deel wilt uitmaken van een geloofsgemeenschap. Van mensen die samen proberen te geloven. Die al zoekend proberen uit te vinden: Wie is God in ons leven? Wie is Jezus en wat betekent hij voor mij? Hoe kan ik vanuit het geloof een ander van dienst zijn? Hoe kan door mijn geloven de wereld tot een wat betere plaats worden?  We vragen dat je deel uit wilt maken van een groep mensen die zegt: “ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp”

Er zullen nog wel meer vragen komen…
Lid worden van de kerk parochie is ook ‘medeplichtig’ worden. In tijd en geld verantwoordelijkheid nemen voor dit stukje van de wereldwijde kerk. Doe je mee aan een werkgroep? Waar ben je goed in? Zou je niet een keer dit of dat willen helpen organiseren? We zoeken nog iemand voor…
We proberen immers een actieve gemeenschap te zijn. En met alle activiteiten zoeken we altijd naar mensen die actief mee willen doen. Natuurlijk altijd binnen de mogelijkheden en grenzen van een ieder.

Mocht je het nog steeds willen, dan heb je twee mogelijkheden: