Veilige kerk

De Oud-Katholieke Kerk wil een veilige kerk zijn, een plaats waar mensen samenkomen om hun geloof gestalte te geven, zonder dat er misbruik gemaakt wordt van machtsposities of zij anderszins worden lastiggevallen. Onze kerk verkondigt immers een blijde boodschap waarin Gods liefde voor elke mens centraal staat. Alle vormen van machtsmisbruik, geestelijke manipulatie en/of seksueel misbruik zijn daarom ontoelaatbaar. Helaas is in het verleden gebleken dat deze vormen van misbruik ook in onze kerk voorkomen.

Onze protocollen voor een veilige kerk zijn primair gericht op seksueel ongewenst gedrag binnen pastorale relaties, maar sluiten andere vormen van misbruik niet uit.
We spreken van seksueel misbruik wanneer het gaat om ongewenste seksuele handelingen bij niet-gelijkwaardige partners. Dat kan zijn in de relatie tussen een pastor en een gelovige, maar ook in andere ongelijkwaardige relaties, bijvoorbeeld tussen een acoliet en een misdienaar.

Iedereen die geconfronteerd is met misbruik binnen onze geloofsgemeenschap en daarover zijn of haar verhaal wil doen, kan daarvoor terecht bij een van de onderstaande personen of instanties.

Interne vertrouwenspersonen

De interne vertrouwenspersonen zijn beschikbaar voor gesprekken over seksueel ontoelaatbaar gedrag, maar ook voor gesprekken over andere vormen van ongewenste of grensoverschrijdende bejegening. Zij bieden een luisterend oor, geven informatie over mogelijkheden van aanpak en kunnen waar nodig helpen bij het zetten van vervolgstappen. De vertrouwenspersonen zijn als parochiaan bij ons kerkgenootschap betrokken. Zij kennen onze geloofsgemeenschap, maar zijn hier niet professioneel aan verbonden en functioneren derhalve als onafhankelijke gesprekspartner.

De vertrouwenspersonen zijn:

  • Marcel van der Vloet – marcel.vandervloet@okkn.nl – 06 15 88 03 62
  • Mary Hallebeek – mary.hallebeek@okkn.nl – 06 28 89 27 84

SMPR

De Oud-Katholieke Kerk is aangesloten bij het SMPR, het onafhankelijke en interkerkelijke Meldpunt Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties.  De vertrouwenspersonen van het SMPR zijn, anders dan de interne vertrouwenspersonen, géén lid van onze kerk. Meer informatie vindt u op de website van de SMPR of in deze handreiking.

Wanneer u contact opneemt kunt u uw verhaal vertellen. Misschien is ‘een keer er over praten’ voldoende voor u. Dat kan, degene aan de telefoon is daarvoor opgeleid en heeft geheimhoudingsplicht. Praten met SMPR mag zo u wilt ook anoniem. We geven informatie over de mogelijkheden van aanpak. Via het meldpunt kunt u ook in contact komen met een vertrouwenspersoon.

Verbreek de Stilte

U kunt ook terecht bij de hulplijn Verbreek de Stilte, een initiatief van Slachtofferhulp Nederland.

Heeft u te maken gehad met seksuele intimidatie, misbruik, geweld, aanranding of verkrachting? Blijf er niet mee rondlopen. Verbreek de stilte. De hulplijn van Slachtofferhulp Nederland biedt u emotionele, juridische en praktische ondersteuning. Of het nu pas is gebeurd of lang geleden; wij helpen u graag verder.

Verbreek de Stilte is bereikbaar via tel. 0900-9999001 of www.verbreekdestilte.nl  (voor mail of chat).

Klachtencommissie Seksueel Misbruik OKKN

Indien gewenst kan, al dan niet met behulp van een vertrouwenspersoon, een klacht worden ingediend bij de Klachtencommissie Seksueel Misbruik OKKN.

De klachtencommissie bestaat uit vijf leden: een voorzitter, een secretaris, twee leden en een plaatsvervangend lid.

Heeft u een klacht dan kunt u een mail sturen naar: klachtencommissie@okkn.nl.

De werkwijze rond het indienen en de behandeling van een klacht is vastgelegd in de Klachtenregeling Seksueel Misbruik OKKN