Samen onder één dak

Parochianen en gemeenteleden van drie kerken uit het centrum van Hilversum troffen elkaar in de oecumenische viering op zondag 22 januari. Het koor, samengesteld uit koorleden van de deelnemende kerken, zette het openingslied in: ‘Zomaar een dak boven wat hoofden, deur die naar stilte open staat.’ Het thema van de viering was dit jaar aangereikt door de kerken uit Polen. In de preek hoorden we over hoe loslaten nodig kan zijn om verder te komen, hoe ruimte maken voor anderen en veranderingen je gaande kunnen houden.
Naast het samen vieren en zingen was er deze ochtend voldoende tijd om elkaar te ontmoeten tijdens het ontbijt vooraf aan de viering en de koffie erna.