Winnen met gevouwen handen

De aan de Raad van Kerken verbonden kerken kennen al meer dan honderd jaar een Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De oecumenische viering van gebed voor de eenheid wordt dit jaar gehouden in de parochiekerk van ‘Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen’ (Naarderstraat) op 22 januari. De voorgangers zijn pastoraal werker Wim Huisintveld, dominee Jurjen Zeilstra en pastoor Leen Wijker.

Het thema ‘Winnen met gevouwen handen’ is gebaseerd op de tekst uit 1 Korintiërs 15,57* en werd aangedragen door Poolse christenen.
De viering van Schrift en Gebed begint om 10.00 uur. We starten om 9.15 uur met een gezamenlijk ontbijt in ’t Spintje (naast de kerk)en hopen dat veel parochianen bij het ontbijt en de viering aanwezig zijn. Het doel van het ontbijt is dat we elkaar ontmoeten en in gesprek gaan met iemand uit een van de deelnemende kerk, die u nog niet kent. 

In onze St. Vituskerk zal geen dienst zijn.

*’ Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft.’