Dossier Jezus

Jezus. We hebben zo vaak over Hem gehoord, dat we allemaal een bepaalde indruk hebben van Jezus. Dat we denken Hem te kennen, weten hoe Hij is. Daar gaan de elfplussers mee aan de slag in het Dossier Jezus.
Wat weten we eigenlijk van Hem en hoe komen we aan die ideeën? Wat zeggen de Bijbel en andere bronnen? En wat zegt de kerk over Hem?

Een map vol vragen en een catechese-uur om op zoek te gaan naar antwoorden. Dat wordt een boeiend begin van de zondagmiddag, 12 februari na de viering…