Wie gaat de nieuwe wisselbeker winnen?

Zaterdag 11 februari hebben wij voor de vierde maal van dit seizoen gekaart in De Akker. Bij de klaverjassers is Ingeborg Hendriks als eerste geëindigd met 5388 punten. Op de tweede plaats staat met een mooie score Niek Tabak. Niek komt met deze score als derde terecht in de totaalscore met 19134 punten. Gery Bikker heeft haar eerste plaats moeten afstaan aan Jan Sloot, die als derde eindigde deze avond. Maar: met zijn score van 5046 punten stijgt Jan naar de eerste plaats van de totaalscore met 20062 punten! Jan, Gery en Niek maken dus goede kans om bij de laatste ronde op 10 maart met de nieuwe wisselbeker naar huis te kunnen gaan. 

Bij de proponeerders is Corry Giskes de winnaar geworden met 16 punten. Zij maakt zich sterk om de winnaar te worden van dit seizoen. Corry staat 7 punten voor op haar man Luuk. De  overige proponeerders zullen dus erg hun best moeten doen om haar voorbij te gaan in de laatste ronde.