Goede Vrijdag

Goede Vrijdag. Hoezo goed? Veroordeling, martelingen en de kruisiging. Waarom?
Die waarom-vraag klinkt nadrukkelijk  in de viering en het is God die de vraag stelt. Aan ons.
Het kruis dat vanaf palmzondag op het kerkplein heeft gestaan, wordt de kerk binnengedragen en voor het altaar neergezet.

De viering op 6 april begint ‘s middags om 15.00 uur