Palmpasen om 09.30 uur(!), Vastenactie en overlijden

Drie berichten deze week.


Palmzondagviering begint om 9.30 uur!

Nee nee, geen grap: op 1 april begint de viering van Palmpasen een half uur eerder dan normaal.
Op palmzondag wordt Christus als koning onder gejuich en wuivende palmtakken in Jeruzalem binnengehaald. In onze viering houden wij  door de wijk (bij mooi weer) een processie met  muziek, liederen en wuivende palmtakken. Als we de kerk binnentrekken zingen het traditionele lied ‘Geeft ere de Here wie ouden en jongen’. In de viering wordt ook het lijdensevangelie gelezen. De stemming slaat dan om van  ‘Hosanna, zoon van David’ naar ‘Kruisig Hem’ De  kleur verandert  van rood naar paars. Het koor zingt aan het slot een Bachkoraal. Na dit koraal verlaten  we in stilte de kerk.

Het kerkplein is die dag niet beschikbaar om uw auto te parkeren. Gebruik daarvoor het parkeerterrein bij Begrafenisonderneming  van Vuure aan de overkant van het Melkpad, de Markt of het parkeerterrein iets verderop aan het Melkpad (links).

 

Een droevige penningmeester…

…toen haar gevraagd werd wat tot nu toe de opbrengst van het vastenoffer is. Hadden we ons aan het begin van de 40 dagen – weliswaar min of meer afgedwongen door ondergetekende – een doel gesteld van € 4500,- , daar zijn we nog lang niet. De stand staat tot nu toe op € 1500,- inclusief het bedrag dat de kinderkerk bij elkaar heeft gespraard. Daar hebben we dus nog wel een weg te gaan! Maar natuurlijk heeft u op de Goede Week gewacht om uw aandeel te leveren… Mogen we vragen om dat dan ook te doen en uw bijdrage te storten op rekening 65.84.44.522 t.n.v. Oud-katholiek kerkbestuur ovv Vastenactie 2012? Het is een belangrijk teken dat we als parochie weten dat we niet alleen op de wereld zijn. Alle informatie over de vastenactie vind u natuurlijk op de website: www.stvitus.nl. 

 

Overleden

Beste medeparochianen, gastleden en vrienden van de parochie,

Bij deze laat ik u weten dat Stephanus Willem de Wit, pastoor van de Rooms-katholieke parochie ‘Onze Lieve Vrouw’,  op vrijdag 23 maart jl is overleden.

Stef was een pastoor en collega, die onder andere een heel warm hart had voor de oecumene.  Actief deed hij mee  in oecumenische activiteiten en aan de oecumenische vieringen in de gebedsweek voor de eenheid van de kerken.

Op vrijdag  30 maart a.s. om 19.30 uur zal er een oecumenische avondwake plaats vinden in de parochiekerk  ‘Onze lieve Vrouw’, Naarderstraat 106 in Hilversum.  Zijn uitvaart zal plaats vinden op zaterdag 31 maart om 11.00 uur ook in de parochiekerk ‘Onze Lieve Vrouw’.  Aansluitend is de bijzetting in het priesterfgraf op het Sint Janskerkof in in Laren.

Graag verzoek ik u om Stef de Wit op te nemen in uw persoonlijk gebed. Ook vraag ik om uw gebed voor zijn huisgenote en zijn familie.

Heer God, herinner U zijn naam,
die hij van mensen heeft ontvangen
en waarin hij gekend wordt,
ook al is hij gestorven,
die naam die Gij geschreven hebt
in de palm van uw hand.

In verbondenheid,
Pastoor Leen