Zonnige processie

De zon scheen uitbundig op de vroege zondagmorgen en onderstreepte het ‘Hosanna’ dat werd gezongen in de processie op het Melkpad. Het was een vrolijke optocht van de kinderen met hun kleurige palmpasenstokken, de blazers van de Beatrix Brass en de parochianen met hun grote en kleine groene palmtakken. De processie werd in de kerk afgerond met het zingen van ‘Geeft ere de Here wie ouden en jongen ‘t hosanna eens zingen, eert de Heer!’.
Terwijl de kinderen in De Akker hun viering hadden, veranderde in de kerk de stemming. De uitbundigheid vanwege de intocht werd opgevolgd door inkeer. De passie werd gelezen door drie lezers; het hele verhaal van Jezus’ lijden in Jeruzalem. Na het luisteren naar het door het koor gezongen ‘ O Mensch, bewein’ dein Sünde gross’, een koraal van J.S. Bach, verlieten alle aanwezigen in stilte de kerk.

(Foto’s: Marc en Inge)