De vijftigste dag na Pasen: Pinksteren

Op deze laatste dag van de paastijd vieren we dat de Heilige Geest neerdaalde over de mensen. In de viering lezen we in het boek Handelingen der Apostelen hoe de gelovigen bijeen waren in een huis toen er binnen plotsklaps een geluid van een grote windvlaag zich voordeed en er een soort vlammen verschenen die zich boven de hoofden van de aanwezigen verspreidden. De gelovigen werden met de Heilige Geest vervuld en begonnen buiten het evangelie te verkondigen aan wie het maar wilde horen.
De viering van het Hoogfeest van Pinksteren is op zondag 27 mei en begint om 10.00 uur.

(Afbeelding: onbekend)