Proost! Op de kerk!


In het aartsbisdom Utrecht wordt op zaterdag 16 juni een bisdomdag gehouden in het centrum naast de Ste Gertrudis in Utrecht, In de Driehoek. ‘Proost! Op de kerk!’ staat op de folder die de dag aankondigt. Proosten doe je op het leven. Geloven ook. De bisdomdag is een dag om samen kerk te zijn, een dag waar de idealen van de kerk samen gaan met het plezier in de gewone dingen van het leven. Het programma bestaat onder andere uit een voorstelling van Kees Posthumus, inhoudelijke onderdelen en diverse workshops. Voor jongeren en kinderen is er een aangepast programma. De dag start om 9.30 uur en wordt besloten na een gezamenlijke viering met een borrel om 16.00 uur. De kosten zijn € 15 pp of € 25 per gezin. Dit bedrag graag overmaken naar rekeningnummer 55.38.10.421 tnv Oud-Katholieke Kerk Nederland ovv Bisdomdag Utrecht. U kunt zich aanmelden vóór 3 juni bij het Bischoppelijk Bureau (info@okkn.nl of 033-4620875).