overlijden

Beste medeparochianen,gastleden en vrienden van de parochie,

Bij deze wil ik u laten weten dat na een langdurige ziekte op 24 mei jl. Bep van Kleef-Giskes  is overleden.

De dienst van schrift en gebed zal plaatsvinden op vrijdag 1 juni om 11.00 uur  in het crematorium ‘Den en Rust’ in Bilthoven. Aansluitend vindt de crematie plaats.

Graag verzoek ik u om Bep van Kleef-Giskes op te nemen in uw persoonlijk gebed. Ook vraag ik uw gebed voor haar kinderen en kleinkinderen,die om haar rouwen.

Heer God, herinner U haar naam,

die zij van mensen heeft ontvangen

en waarin zij gekend wordt,

ook al is zij gestorven,

die naam die Gij geschreven hebt

in de palm van uw hand.

In verbondenheid,

Pastoor Leen