Afscheidscollege Prof. Martien Parmentier

Op de Seminariedag van 22 september j.l. gaf onze parochiaan Professor Martien Parmentier zijn afscheidscollege in de Driehoek in Utrecht over het onderwerp “Vincentius van Lerinum, voor of tegen Augustinus?”. Vincentius was  – aldus lichtte Prof. Parmentier toe – een kerkvader uit de vijfde eeuw die ooit de woorden sprak:  laten wij datgene vasthouden, wat overal, altijd en door iedereen geloofd is…. dat is namelijk waarlijk en eigenlijk Katholiek…. Deze woorden zijn  blijven voortleven als ‘de canon  van Vincentius’.

Hoewel de canon dateert uit de vijfde eeuw, en dus uit het grijze verleden, is hij nog immer actueel, want de woorden raken een zenuw van de kerk en doen dat tot op heden nog steeds. Want wat betekent precies Katholiek? Iedere kerk of afsplitsing daarvan heeft er zich er nu en in de eeuwen sindsdien mee beziggehouden of mee bezig moeten houden.  Katholiek werd zodanig geïnterpreteerd, aangevuld of uitgerekt, dat het altijd in het eigen straatje paste. Dat laatste werd nog op puntige en soms luchtige wijze door enkele zeergeleerde vakbroeders onder de aandacht gebracht. In hun reacties verpakten zij  tevens grote waardering voor de veelzijdigheid en diepgang van Prof. Parmentier, die hebben bijgedragen tot zijn bekendheid tot over de grenzen.

Een bijzondere spreker was Dr. Aydin, aartsbisschop van de Syrisch- Orthodoxe Kerk in Duitsland, die eraan herinnerde dat Martien zich in de jaren 80 ten zeerste had ingezet bij de opbouw van zijn kerk in Duitsland en hij noemde hem een vader, een broeder en trouwe begeleider. Het was een indringend dankwoord.

Het afscheidscollege was een zeer verzorgde gebeurtenis met een goed gekozen muzikale omlijsting. De opkomst was groot  (hetgeen zeker niet werd veroorzaakt door de belangstelling uit Hilversum); de kapel was geheel gevuld met veel geloofsgenoten, sympathisanten van buiten onze kerk en vertegenwoordigers uit de universitaire wereld. Met een geanimeerd samenzijn werd deze inspirerende middag afgesloten.

Rob van de Water

(foto: Emile Verhey)