Ballonnen met gebed

Kinderen van de parochie Krommenie stuurden ons een bericht over hun viering van de doop van de Heer in de Jordaan afgelopen zondag 13 januari. Samen met hun pastoor Martina hebben ze als voorbereiding liederen en lezingen uitgekozen, tegeltjes gemaakt, spulletjes klaargezet en heliumballonnen geregeld.

Tegeltjes

Hun verslag:
We hadden al deze bijzondere dingen geregeld, omdat het ging over de doop van de Heer. Toen Jezus werd gedoopt door Johannes daalde de Heilige Geest in de vorm van een duif op hem neer.

Na de viering zouden wij de tegeltjes verkopen. Die brachten bij elkaar ongeveer 50 euro op en er zijn nog tegeltjes over!! De opbrengst van de tegeltjes gaat naar het goede doel, ‘Make a wish’, dat kinderen met een langdurige ziekte een wens laat vervullen. De misdienaars waren Robin en Danielle. En de andere kinderen zaten vooraan in de banken. Er waren gelukkig heel veel mensen gekomen. In de dienst gingen we met zijn allen ook het nieuwe doopwater wijden. Voordat de dienst begon, deelden Ramona en ik kaartjes en pennen uit, waarop je kon schrijven waarvoor je wilde bidden. Aan het einde van de dienst werden rode en roze ballonnen opgelaten, zodat je gebed in de richting van God ging. Sommige kwamen helaas niet verder dan de boom aan de overkant van de sloot. Het was een hele gezellige en bijzondere dienst.

Cathy

Kinderen in viering