Wandelen met God

Verschillende tradities bij elkaar, een samengestelde koorgroep, voorgangers uit de drie deelnemende kerken en een kerkruimte, royaal gevuld met kerkgangers die als met één stem zongen: Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen, laat komen uw heil over ons.

Het ging in de viering ook over ons; wij hier in Hilversum, maar ook ons als broeders en zusters betrokken bij andere christenen, als wereldburgers met zorg voor mede-wereldbewoners. Speciale aandacht ging uit naar de Dalits, de onaanraakbaren, uit India. De collecte-opbrengst is bestemd voor hulp aan kansarme straatkinderen uit ene sloppenwijk in Chennai, India.

Met dank aan Luuk Giskes voor de collage.