Geloof en macht, een dubieus duo

Een actueel onderwerp, maar ook een vraag van alle tijden: geloven ondanks machtsmisbruik? Professor dr. Peter Nissen gaat in op die vraag tijdens de theologenlezing op woensdag 20 februari. Om acht uur ‘s avonds begint de lezing, wie nog een kop koffie vooraf wil kan vanaf 19.30 uur terecht in het centrum naast de kathedrale kerk, In de Driehoek (Willemsplantsoen, Utrecht).