Over vorsten, volkeren en vrede

De jaarlijkse Quasimodolezing vindt plaats in de tijd na Pasen. Dit jaar wordt de lezing gegeven door oud- minister van justitie, Prof.dr. Ernst Hirsch Ballin. Zijn lezing is getiteld: De waarden van het koningschap. Over vorsten, volkeren en vrede.

Een co-referaat wordt gegeven voor prof.dr. Govert Buijs.
De lezing vindt plaats op 19 april om 19:00 uur in zalencentrum In de Driehoek, Willemsplantsoen 2, Utrecht.

Aanmelden kan bij het Bisschoppelijk Bureau (033-4620875, buro@okkn.nl). De kosten, 15 euro (studenten 10 euro), mogen worden overgemaakt op rekening nummer 22.50.00 t.n.v. de Oud-Katholieke Kerk van Nederland te Amersfoort o.v.v. ‘Quasimodolezing 2013′.