Vitusmis in Utrecht op 20 april

De Raad voor de oud-katholieke kerkmuziek heeft zich beraden over het bestand aan missen (vaste misgezangen) voor gebruik in de liturgie. Dit bestand bestaat uit gregoriaanse missen en uit missen van latere tijd (16e tot en met de 20e eeuw). De meest recente toevoeging aan het repertoire was de Gertrudismis (2002) van componist Daan Manneke. In het beraad is besloten dit repertoire uit te breiden met vier nieuw te componeren misordinaria. Door de Raad zijn deze vaste miszangen aan de naam van een heilige verbonden: Laurentiusmis (componist Wouter Blacquière), Vitusmis (componist Rob Goorhuis), Nicolaasmis (componist Wijnand van Klaveren) en Martinusmis (componist Rens Tienstra). De missen worden gepresenteerd op 20 april in de Ste Gertrudiskathedraal te Utrecht, aanvang 14.00 uur. Deze presentatie is voor iedere belangstellende vrij toegankelijk. Vier oud-katholieke kerkkoren zingen elk een nieuwe mis en de componisten geven een korte toelichting op hun werk. Een van die vier koren is ons eigen Vituskerkkoor. Zij zingen dan uiteraard de Vitusmis. Tijdens de kerkmuziekavond op 17 april laten ze al een deel hiervan horen en kunnen de aanwezigen ook meezingen.