Priesterwijdingen

In beide bisdommen wordt binnenkort weer het feest van een priesterwijding gevierd. Op zondag 1 september zal de aartsbisschop van Utrecht diaken Victor Scheijde tot priester wijden in de Ste Gertrudiskathedraal aan het Willemsplantsoen te Utrecht. De dienst begint om 15.00 uur. De bisschop van Haarlem zal op 19 oktober diaken Erna Peijnenburg tot priester te wijden in de parochiekerk van de H. Agnes aan de Voorstraat te Egmond aan Zee. Deze viering begint om 14.00 uur.