Cantate op de Brink

Zaterdagmiddag 5 oktober start het nieuwe seizoen van Cantate op de Brink. In de Grote Kerk op de Hilversumse Kerkbrink klinkt om half vijf het prachtige muziekstuk Schmücke dich, o liebe Seele (BWV 180) van Johann Sebastian Bach. Het programma van 5 oktober vindt u op de internetsite cantateopdebrink.nl. Daar staan ook de biografische gegevens vermeld van dirigent, koor en solisten. Eveneens is daar het programma voor de rest van het seizoen 2013 – 2014 te vinden. Cantate op de Brink is een initiatief van een aantal Bachliefhebbers in Hilversum die de cantates van J.S. Bach en stijlgenoten door middel van muzikale vespers toegankelijk willen maken voor een breed publiek. Daarom wordt er geen entree geheven. Wel is er een collecte voor de bestrijding van de onkosten.

De stichting Cantate op de Brink opereert onder auspiciën van de Raad van Kerken Hilversum.