Ontmoetingen in De Woensberg (met foto’s)

Het leek aanvankelijk best wel een beetje vroeg voor de zaterdag om al rond tien uur ‘s morgens te moeten arriveren op De Woensberg tussen Blaricum en Huizen, maar wat fijn dat we er al zo bijtijds verwacht werden en dus een hele lange dag konden genieten van het programma van dag één van het parochieweekend! De parochianen van de Hilversumse parochie waren in de afgelopen maanden van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn op het parochieweekend en veel van hen schoven aan bij de tafels (binnen en buiten) van het kamphuis. Sommigen zijn een dag, een middag of voor de viering op zondag gekomen, anderen kwamen met een tas met pyama, omdat ze ook bleven overnachten.

Tijdens de programma-onderdelen en ook in de ‘vrije’ tijd daarbuiten kwam men goed aan ontmoetingen, de rode draad van het weekend, toe. Op het terras met een kop koffie in de hand, aan tafel bij de lunch, tijdens het corvee. Want ja, natuurlijk ken je de ander van naam, van gezicht of soms beter, maar nu er alle tijd was voor elkaar gingen gesprekken makkelijker de diepte in.

In het zaterdagochtendprogramma werd kennis gemaakt met drie markante personen uit de kerkgeschiedenis. Mensen die gegrepen werden door het Woord van God en hun tijd en talenten aanwendden om gehoor te geven aan dat Woord.  Betsy Groen van Prinsterer, een bemiddelde dame uit de negentiende eeuw die één van de drijvende krachten van het Réveil is geweest, Alfons Ariëns, een rooms-katholieke priester uit de negentiende/ twintigste eeuw, die een grote rol speelde in de ontwikkeling van de katholieke sociale leer, en Geert Groote, een onderlegde middeleeuwer, die preekte in de landstaal en verdediger was van het vrije woord. In drie groepen werd doorgepraat over de levens van deze drie geloofsgenoten en de keuzes die zij maakten. De opdracht bij het gesprek was om te formuleren welke vraag wij anno 2013 zouden willen stellen aan Betsy, Alfons of Geert.

Mede dankzij de medewerking van creatieve leiding en lieve, goed oplettende oppassen liep er gedurende het hele weekend een parallelprogramma voor de kinderen en de jongeren, variërend van djembé-spelen tot en met meer inhoudelijke opdrachten. De volwassenen konden eveneens kennis maken en/of zich uitleven met het trommelen op de djembé onder leiding van slagwerkdocent Ruud van der Steen. In een andere groep introduceerde Renate van Halen 7Life Languages, een methode die inzicht geeft in de eigen, persoonlijke communicatiekracht. Handig bij ontmoetingen! Creatief bezig zijn was mogelijk bij de taartworkshop van Susanne Barelds en het kleien onder begeleiding van Anneke de Ridder. Pastoor Leen Wijker verliet met een aantal parochianen het kampterrein voor een meditatieve wandeling in de mooie omgeving van De Woensberg. Wie in de middaguren liever wilde nadenken en praten was welkom bij Anita Sonnenschein voor de inhoudelijke workshop Bekende ontmoetingen, met de Ander en jezelf of kon aanschuiven bij de tafel van Rozen, Rumbonen en Rode Wijn, waar inderdaad een glaasje èn vragen uit het wereldnieuws en het dagelijks leven op tafel kwamen. Gedurende het hele weekend was er de mogelijkheid om even stil te zijn, stil te worden in een als stiltekapel ingerichte kamer. Het was ook in die ruimte dat het avondgebed werd gebeden.

Het avondprogramma bood ontspanning in de vorm van een parochiequiz, gepresenteerd door Alice Parmentier. Er werd fanatiek gestreden om punten! Wat natuurlijk niet ontbrak op deze kampavond was een groot kampvuur, om stil in de vlammen te staren, met stokken in te porren en in het halfdonker op de bankjes rond het vuur gezeten lange gesprekken te voeren.


Op zondagochtend werd na het ontbijt de grote zaal in het kamphuis veranderd in een kerkruimte. Koster Goos had liturgisch vaatwerk en kaarsen meegenomen naar De Woensberg en kosterde zo dat de eucharistieviering voor jong en oud daar kon plaats vinden. In een andere omgeving, dicht  bij elkaar in een halve kring gezeten en met grote groene collecteschalen, maar de viering was vertrouwd, het Gloria klonk uitbundig en brood en wijn werden gedeeld. Amara, Luuk, Yonne en Anouk werden naar voren geroepen. Zij zijn net gestart in de brugklas met hun voortgezet onderwijscarrière, een nieuwe en belangrijke periode in hun leven, en ontvingen een rugzak met symbolische inhoud. Na uitleg over de betekenis van die inhoud gaf pastoor Wijker hen een speciale zegen mee.Na de viering volgde de koffie, met een stukje van de prachtige taarten die op zaterdag waren gemaakt. De lunch bood nog een laatste kans om weer eens naast iemand anders te gaan zitten en daarna was het inpakken, opruimen en vertrekken.


Bijzonder om ook tijdens zo’n kampversie met elkaar te zijn. Wat ooit maanden geleden begon als een idee van een parochiaan groeide uit tot een zeer aangenaam en waardevol samenzijn van een groot aantal parochianen. Benne en Anne Marie Holwerda, Herman en Annemarie Giskes, Alice Parmentier, Mariëtte Smits, Jan Rinkel, Yvonne Hoek,  Bart en Anita Sonnenschein en Laurette van Geene, oftewel de voorbereidingsgroep van dit parochieweekend, hebben er heel wat werk aan gehad. Pastoor Leen Wijker sprak dan ook grote waardering uit voor hun inzet en dankte hen hartelijk voor het organiseren van het weekend. Luid applaus volgde! En hoeveel liter koffie en thee heeft hij gezet? Hoe vaak de afwasmachine ingeruimd, de borden en kopjes klaargezet? Martien van Geene verdient zeker ook een plaats in het rijtje van personen die een grote bijdrage hebben geleverd aan het welslagen van dit parochieweekend.

Op Facebook is gedurende het weekend al een fotoverslag gedaan, onder het bericht Dichte deuren… zijn enkele foto’s geplaatst en grote kans dat er zeer binnenkort meer beeldmateriaal volgt!