Hebben wij wel wat te zeggen?

De Synode is hét overlegorgaan van de kerk waar mensen bijeen komen om belangrijke beslissingen te nemen over de toekomst van de kerk. Daarom zou het ook mooi zijn als er veel jongeren op de jongerensynode (23 november) van zich laten horen, zodat ook hun stem gehoord wordt in de kerk. De jongerensynode is bedoeld voor jongeren van 16 tot en met 25 jaar en wordt tegelijk met de reguliere synode gehouden. De jongerensynode sluit deels aan bij die andere synode. Het thema van de jongerensynode is: Hebben wij wel wat te zeggen?

Programma:
09.30  uur  Opening van de Synode, gezamenlijk
09.45         Mededelingen van het Collegiaal Bestuur aan de Synode
10.00         Ochtendprogramma jongerensynode met onder andere terugblik op het jaar, inleiding op het thema,
                  bespreking en voorstel voor de reguliere synode
12.10         Eucharistieviering (gezamenlijk)
12.50         Lunch
13.30         Afronden voorstel
14.00         Missie en diaconaat (gezamenlijk)
15.40         Voorstel inbrengen
15.50         Besluit

Graag aanmelden voor 16 november bij jongerenpastor Jutta Eilander (jutta@okkn.nl). Heb je vragen en/of opmerking, dan kun je ook bij haar terecht.

Jongerensynode 2013:  23 november in De Akker