Feestelijke viering

‘Gouden mensen in een diamanten lijstje.’ Woorden van aartsbisschop Vercammen in zijn preek tijdens de mis tot dankbaarheid op zondag 24 november. Een viering waarin het 50-jarig huwelijksjubileum van George en Maria Blom-Blokland en het 60-jarig priesterjubileum van George Blom werd gevierd. Met door vele stemmen meegezongen liederen werd God geloofd en geëerd. In de schriftlezingen en in de preek klonk de Godsnaam: ik zal er zijn voor jou. Een belofte voor alle tijden. Emerituspastoor Blom ging voor in de eucharistieviering en werd daarbij geassisteerd door pastoor Wijker en vier misdienaars. Drie van hen waren – jaren geleden alweer – door pastoor Blom gedoopt. De kinderen van de kinderkerk verrasten pastoor en mevrouw Blom met een mooi versierde kleurige taart en een supergrote felicitatiekaart. Na de viering ontving het echtpaar Blom in De Akker vele felicitaties en goede wensen.

(Foto’s: Benne Holwerda)