Tochtgenoot onder de mensen

Pastoor Leen Wijker viert op 30 november zijn vijfentwintigjarig priesterjubileum in het dorp waar hij de laatste elf jaar als pastoor heeft gediend. Hij vertrekt binnenkort naar Den Haag.
Leen Wijker maakte de keuze om theologie te studeren in plaats van geneeskunde. Al eerder volgde hij een lectorencursus. Zijn priesterwijding op 3 december 1988 viel midden in de adventstijd. 1 Samuel 3 was de tekst van die zondag: ‘Spreek Heer, want uw knecht hoort’. Deze tekst spreekt nog steeds tot zijn verbeelding en achtervolgt hem bijna: wat wil God nu van mij? Hij ervaart dat zijn roeping groeide, terwijl hij van alles tegenkwam op zijn weg. Tijdens zijn pelgrimstocht in het voorjaar van 2010 was hij op zichzelf aangewezen en dacht hij vaak: is God zo ver weg of is de mens zélf juist ver weg?
Een essentiële taak van zijn ambt naast het voorgaan in de eucharistievieringen is het begeleiden van mensen op kruispunten in hun leven. Dat is iedere keer weer een bijzondere ervaring.
Hoe kenschetst de vertrekkende pastoor onze Hilversumse parochie? Pastoor Wijker: ‘Als een diverse gemeenschap die elkaar toch weet te vinden in de vieringen. Alle uiteenlopende opvattingen leveren soms een lastige spagaat op. Als pastoor moet je dan goed laveren en een ieder de ruimte te geven.’ Hij roemt de openheid en mogelijkheden in de parochie om zijn missionaire taak creatief te kunnen vervullen. Minder is hij te spreken over de wij-zij houding van parochianen ten opzichte van het kerkbestuur. Meer vertrouwen zou beter op zijn plaats zijn. De pastoor erkent dat ook snellere signalering door hemzelf en betere communicatie daartoe kunnen bijdragen.
Het stemt hem treurig dat steeds minder vrijwilligers gevonden worden voor taken ten dienste van de gemeenschap. Maar de pastoor benadrukt direct dat er veel goeds in deze parochie gebeurt en wij veelvuldig en op een originele, eigentijdse manier naar buiten treden. Hij denkt daarbij ondermeer aan de oecumenische activiteiten met de Regenboogkerk: de kinderkerstnacht, films in de veertigdagentijd en de retraite in het klooster van Chevetogne.
Hilversum is voor pastoor Leen een inspirerende plek om te wonen, te werken en als pastoor zichtbaar aanwezig te zijn. In Den Haag hoopt hij opnieuw tochtgenoten te vinden. Begin 2014 vertrekt pastoor Leen Wijker uit Hilversum. Zijn roeping achterna.

(Met dank aan Martien Camphuis)

De viering van het 25-jarig priesterjubileum van pastoor Leen Wijker vindt plaats in de kerk aan het Melkpad op zaterdag 30 november 2013. De eucharistieviering begint om 10.30 uur.