Voor in de leesmap: de Synode Samenvatting 2013!

 Het najaar is gearriveerd! Dus de najaars-gemeentevergadering komt eraan, en de synode ook!

Op 23 november 2013 zal deze wederom gehouden worden in de Akker te Hilversum. Als vertegenwoordiging vanuit Hilversum zal Jillis van Maaren plaatsnemen in deze zitting, maar u als geïnteresseerd parochielid bent minstens net zo welkom, op de publieke tribune! Op de synode zullen diverse onderwerpen doorlopen worden, zoals jaarrekeningen en begrotingen, maar ook zal vooral gepraat worden over inhoudelijke zaken die ons als kerk aangaan; wat zijn onze idealen, onze doelen? Waar gaan we naartoe met zijn allen?

In de samenvatting Synode 2013 kunt u een korte toelichting op deze onderwerpen lezen, waar tevens verder over gepraat zal worden op gemeentevergadering. Deze kunt u vinden op het ‘Wel en Wee’ gedeelte van de site.

 

Hopelijk tot ziens!