Aartsbisdom in het nieuwe jaar


In de kathedrale kerk van Ste Gertrudis te Utrecht zal op zondag 5 januari om 16.00 uur een nieuwjaarsvesper gehouden worden. Een ieder wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Na de viering is er in de nabij gelegen In de Driehoek gelegenheid om elkaar de goede wensen voor het nieuwe jaar te geven.