Dwarsliggers


Laat los, geef op, laat gaan. Er zijn veel mensen geweest die dat hebben bezongen in verschillende toonaarden. Krachtige persoonlijkheden, die zich hebben overgegeven aan iets wat groter is dan zij zelf. Het zijn dwarsliggers, die in naam van God hun tijdgenoten ergeren, vooral de machtigen en braven onder hen. Maar hun stemmen zijn zo authentiek, dat ze tallozen inspireren. Er zijn grote verschillen tussen de dwarsliggers uit het heden en verleden, maar opmerkelijk zijn hun overeenkomsten. Wie dat wil kan meekijken naar de intensiteit van hun ontmoeting met God, het vuur in hun leven en werk, en proberen te delen in hun ervaring een kracht te krijgen die niet een eigen verdienste is. In drie avonden gaat karmeliet Nico Hollander samen met de deelnemers proberen te ontdekken of er in ons ook zo’n dwarsligger kan schuilen. Deze avonden bieden ruimte aan het uiten van eigen voelen en beleven van geloof. Er wordt begonnen met een korte beschrijving van het levensverhaal van een van de dwarsliggers, gevolgd door het aandachtig lezen en verwerken van een tekst om vervolgens een brug te slaan naar de eigen beleving. In deze serie bespreken we de dwarsliggers Henri Nouwen (1932-1996), Etty Hillesum (1914-1943) en Dag Hammarskjöld ( 1905-1961).
Deze cursus is een initiatief van de pastores Bert van Wilgenburg (rooms-katholieke parochie Onze lieve Vrouwe) en pastoor Leen Wijker.
Data: 6 januari, 22 januari en 3 februari.
Aanvang: 19.30 uur.
Locatie:  Dagkapel van de parochie Onze lieve Vrouwe, Naarderstraat 106.
Inleider: Nico Hollander.
U kunt zich voor deze avonden opgeven bij pastoor Leen Wijker.