De geboorte van de herderkoning

Liefde
is het licht
waarmee Gij ons vandaag raakt,

liefde
een Woord met vleugels
van alzo hoge
een Mens met erbarmen
ons zo nabij.

Liefde
als een goede tijding,
als een beter vaderland,
als onderdak voor mensen,

nergens
beter te lezen,
meer verstaanbaar gemaakt
dan in de geboren herderkoning.

Dat hij
voor ons en met ons
zal leven
in de gloria!

Tekst: Sytze de Vries