Kome wie komt

De bisschoppen brachten ditmaal voor de advent een bescheiden boekje uit met psalmen en gebeden. Gekozen is voor de psalmen die in de Adventstijd worden gelezen. Het boekje Kome wie komt wordt na de viering uitgedeeld. Een vrijwillige bijdrage voor de uitgave wordt op prijs gesteld.
De uitgave is ook te bestellen bij het Bisschoppelijk Bureau voor één euro per stuk (de verzendkosten bedragen 1,56).