Preekbestek op zondag 22 december

Een dubbel preekbestek: zowel de lezingen van komende kerstnacht als die van eerste kerstdag liggen op tafel om besproken te worden. Na de viering op zondag 22 december en na een kop koffie in De Akker bent u om 11.45 uur weer welkom in de bestuurskamer in de pastorie. Met wie gekomen is bespreken we de lezingen voor de beide kerstvieringen: welke boodschap wordt verkondigd, wat zeggen de woorden ‘Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst’ ons eigenlijk? Die tekst over dat Woord dat in het begin was, maak daar eens een vertaalslag en zo meer. Wie nu al zijn/haar gedachten wil laten gaan over wat de preek op kerst zou kunnen worden, kan hier de lezingen van de kerstnacht en die van eerste kerstdag vinden. Kom, denk en praat mee in de voorbereiding op de vieringen.