Installatie van pastoor Wietse van der Velde

De viering op zondag 23 maart, derde zondag van de Veertigdagentijd, was dit jaar extra bijzonder en niet alleen omdat de viering pas om twee uur ‘s middags begon; in deze eucharistieviering werd pastoor Wietse van der Velde geïnstalleerd als nieuwe pastoor van Hilversum!

Geleid door aartsbisschop monseigneur Joris Vercammen en in aanwezigheid van diaken Jacques Brian werd aan pastoor Van der Velde de opdracht om voor de gemeente Hilversum zorg te dragen, overhandigd. Een opdracht die veel aspecten in zich meedraagt, maar die met grote overtuiging door de nieuwe pastoor werd aanvaard.

Aartsbisschop Vercammen haalde in zijn preek aan hoezeer het gemeenschap zijn een taak is van de pastoor samen met de gemeente, en hij zag hier nieuwe kansen in.
“Dat jullie vandaag een nieuwe pastoor krijgen, moge een aansporing zijn om nog meer gemeenschap te zijn met elkaar, meer geduld te hebben met het anders-zijn van de ander, meer de rijkdom ervan ervaren, meer de stad in te trekken om te tonen dat echte gemeenschap tussen mensen mogelijk is opdat mensen wat meer hoop zouden hebben…dat kunnen jullie regelen, want jullie zijn de kerk: Gods mens geworden menslievendheid.” 

Ook het kerkbestuur, in de persoon van mevrouw Henny Plomp, sprak haar hoop op (en vertrouwen in) een goede toekomstige samenwerking met pastoor Van der Velde uit. Haar volledige toespraak kunt u hier lezen.
Pastoor Van der Velde zelf, tenslotte, memoreerde zijn vroegere verblijf in Hilversum en sloot af door te aartsbisschop te vragen om zijn bisschoppelijke zegen ter afsluiting van de viering.

Na de dienst liep de volle kerk uit naar de Akker, waar met een drankje erbij de nieuwe pastoor nog ontmoet en verwelkomd kon worden.

Hieronder in fotoverslag een impressie van de middag.