Nadere kennismaking

Over en weer. Pastoor, parochie, pastoraal assistent. Op zondag 4 mei wil pastoor Wietse van der Velde graag aan ieder die daarin is geïnteresseerd tijdens een ontmoeting in De Akker na afloop van de eucharistieviering iets meer over hemzelf en zijn ideeën over liturgie, pastoraat en vormingswerk vertellen. Daarna volgt hopelijk een goede uitwisseling van gedachten, die ons als parochie kunnen helpen goede lijnen voor de komende jaren uit te zetten. Pastoraal assistent Helen Gaasbeek zal ook aanwezig zijn.
Daarom dus: noteer alvast de datum om mee verder kennis te maken.