Oliewijding

Op de vooravond van Witte Donderdag, woensdag 16 april a.s., zal in het kader van een eucharistieviering de wijding van de heilige oliën plaats vinden in de kathedrale kerk van Utrecht om 19.30 uur. De gewijde olie wordt in ontvangst genomen door de parochievertegenwoordigers. Na afloop is er koffie of thee in het parochiecentrum ‘In de Driehoek’.
Een ieder wordt van harte uitgenodigd voor deze viering

Ste Gertrudiskathedraal, Willemsplantsoen 2, Utrecht.