Bekend gezicht

Op de landelijke website prijkt een bekend gezicht. Geen BN’er, maar een Bekende Hilversummer (en omstreken…). Onder het kopje Nieuwe bezetting Bisschoppelijk Bureau prijkt het hoofd van een nieuwe secretaris en dat van MarioTreffers. ‘Onze’ Mario dus. Mario treedt per 1 augustus als financieel-administratief medewerker in landelijke dienst.
Gelukkig voor ons blijft Mario de financiële administratie van de parochie in de gaten houden. Niet meer als kerkbestuurslid, maar als administrateur.

Er is meer mooi nieuws te melden: Maghalie Treffers en Benne Holwerda hebben ‘ja’ gezegd op de vraag of zij het kerkbestuur willen versterken. Aan de Aartsbisschop van Utrecht zal worden gevraagd om Maghalie en Benne als adviseurs te benoemen. Ondertussen speurt het kerkbestuur verder naar een derde persoon om het bestuur weer op volle kracht te hebben.

29 juni 2014