Diaken zal zij zijn!

Ja, zei Marieke Ridder op de vragen die de bisschop van Haarlem haar stelde. Vragen over de taken die haar wachten, over het navolgen van Christus en het belijden van het geloof in woord en daad. Temidden van familie en vrienden, (oud) -collega’s en parochianen uit Amsterdam, Haarlem en Hilversum ontving Marieke de diakenwijding op zaterdag 21 juni jl. Het was een feestelijke viering waarin de koorzang werd verzorgd door leden van ‘ons’ Vituskoor en Bart Klijnsmit het orgel bespeelde. Een mooie bijdrage voor Marieke, die een tijdlang in de Hilversumse vieringen heeft meegezongen in het koor. ‘Diaken zal zij zijn, tot eer van God, tot dienst in de kerk van Heer,’ spraken de aanwezigen instemmend uit.