Dienst van handoplegging, zalving en gebed

Vele mensen verlangen naar genezing van lichamelijk of innerlijk lijden; anderen willen gezegend worden met kracht voor zichzelf of om anderen te helpen. In deze eucharistieviering van handoplegging, zalving en gebed brengen wij deze verlangens met vertrouwen tot de verrezen Heer die overwonnen heeft, ook over ziekte en dood.
Wie dat wil wordt gevraagd om aan de communiebank te knielen, één aan elke kant van het midden; de pastores  komen bij u voor de bediening.

Zondag 29 juni, aanvang 10.00 uur.