Zomervitus

Het parochieblad voor de maanden juli en augustus opent met een artikel over de gavenprocessie. Bijna elke zondag worden brood en wijn door de misdienaren naar voren gebracht. Pastoor Van der Velde schrijft over de betekenis daarvan en legt uit waarom een en ander veranderd is. Naast het halfjaarrooster (bewaren dus!), wel en wee en korte berichten een pagina van de synodalen en alvast de aankondiging van het 125-jarig jubileum van ons kerkgebouw. U leest het allemaal hier.