Radio Soest

Door zijn monumentale uitstraling neemt onze Vituskerk zeker een ereplaats in onder het religieus erfgoed in Hilversum. Er bestaat een Stichting Religieus Erfgoed Hilversum, waarin een zestal kerken participeren. Deze stichting wil in de eerste plaats de architectuur van deze kerken onder de aandacht brengen. Twee zaterdagen in de zomer zijn de kerken daarvoor open. Ieder jaar wordt er naar een thema gezocht die helpt om mensen over de drempel te krijgen. Dit jaar was het thema de Bijbel als stripverhaal. Onze kerk met zijn schilderijencyclus over het leven van Jezus en de vier ramen met gelijkenissen laat zich al als een stripverhaal lezen. Maar wie heeft opgelet kon zien dat aan de pilaren ook modernere Bijbels-gerelateerde ‘strips’ hingen. Opvallend waren daarbij The Brick Testament (Bijbelverhalen uitgebeeld in LEGO, www.thebricktestament.com), een strip van twee schapen en strips met de avonturen/bespiegelingen van Charlie Brown uit de bekende stripserie Peanuts. Zaterdag 2 augustus regende het keihard en waren er weinig bezoekers, maar wel een journalist van de Gooi en Eemlander met wie ik een interview had. Zijn verslag in de krant werd gelezen door redacteuren van Radio Soest met als gevolg dat ik een dag daarna live in de uitzending over onze bijzondere strips mocht vertellen. Wij spraken ook over de vraag of dergelijke strips helpen het evangelie in onze dagen bekend te maken. In ieder geval werden wij hierdoor als kerk een beetje bekender buiten de grenzen van Hilversum.

Wietse van der Velde