Inleiding over het leven en werk van Augustinus

In de komende herfst-/wintermaanden zullen er vier avonden rond de geschriften van kerkvader Augustinus (354-430) gehouden worden. Pastoor Wietse van der Velde zal deze lees- en gespreksavonden leiden. Voorafgaand aan de avonden verzorgt prof. Jan Visser op 2 oktober een laagdrempelige inleiding over Augustinus.

Veel mensen denken bij het horen van de naam van de kerkvader Augustinus aan hoogdravende theologische bespiegelingen. Nu was Augustinus zeker een diepzinnig theoloog en zijn teksten moeten we, als we ze willen begrijpen, soms meer dan één keer lezen. Maar Augustinus was in de eerste plaats bisschop en zielzorger. Bij zijn preken hingen de mensen aan zijn lippen. Zijn toehoorders vonden in zijn toespraken gedachten die gingen over hún leven en hún geloof.

Vandaag de dag staan Augustinus’ geschriften weer volop in de aandacht en veel van zijn werk is de afgelopen jaren opnieuw vertaald en uitgegeven. Zijn geschriften roepen bij velen herkenning op, soms instemming en soms weerstand. De teksten nodigen uit tot een echt geloofsgesprek, waarin we samen zoeken naar de zin van het leven, ervaringen delen en mogelijk een stukje wijzer worden over God. 

Om die reden start in Hilversum een serie van vier lees- en gespreksavonden. De avonden vinden plaats in de pastorie en beginnen om 20.00 uur.  De data zijn 16 oktober, 13 november, 11 december en 15 januari. Maar eerst dus op donderdag 2 oktober een inleidende avond. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij pastoor Van der Velde: pastoor@stvitus.nl.