Een mooie dag

Het was een mooie dag,  die zeventiende september. Ik reed op mijn gemak naar Oog in Al in Utrecht om daar enkele leden van onze parochie te vergezellen. De bedoeling was dat wij met onze auto’s een aantal buitenlandse gasten van het Oud-Katholieken Congres zouden ophalen en hen zouden meenemen op een korte toeristische excursie door het midden van Nederland. Onze passagiers waren bisschoppen en andere geestelijken uit onder andere de Filippijnen, Oostenrijk, Polen en nog andere Europese landen. Nadat iedereen was ingestapt vertrokken we voor de eerste etappe. In Oudewater aangekomen maakten we kennis met dit gezellige stadje en de oud-katholieke kerk aldaar. Vervolgens vertrokken we voor het tweede doel van de reis, Haarzuilens. Het mooie kasteel De Haar, alwaar een wandeltocht door het interieur een blik gaf op een stukje geschiedenis, maakte wel indruk op de gasten. De lunch genoten we in de tuin van onze eigen pastorie, hier in Hilversum. Na deze gezellige en geslaagde excursies werden de gasten weer terug gereden naar het gasthuis van de protestantse kerk in Utrecht. Het was heel aangenaam om met deze buitenlandse gasten kennis te maken en een gesprek aan te knopen. Taalbarrières werden geslecht door medereizigers die als tolk optraden. Dat was goed, mijn Pools is namelijk bijzonder slecht. Al met al hebben wij met elkaar een stukje gastvrijheid mogen bieden, dat door de deelnemers zeer op prijs werd gesteld. Het mooie is dat ook wij, de chauffeurs zeker van deze dag hebben genoten.

Toch ontstond op een gegeven ogenblik een moment van verbijstering bij mij. In de tuin van de pastorie in dat gezellige Midden Nederlandse stadje staat een beeld dat in deze tijd van de discussie over wel of geen Zwarte Piet toch aan het denken zou moeten zetten. Zo’n beeld, past dat nog wel in deze tijd? Een blanke persoon die een zwarte persoon onder zijn voet gedrukt houdt en hem met een scherpe speer bedreigt. Dit is toch wel het toppunt van onderdrukking en wij vroegen ons even af wat dit wel zou moeten voorstellen. Discriminatie op basis van huidskleur is in Nederland bij wet verboden. Tja, wat is dit dan? Bij nadere beschouwing van het tafereel bleek dat de blanke persoon twee vleugels op de rug heeft en de zwarte twee kleine hoorntjes op het hoofd. Voeg daarbij dat de parochie waar dit beeld is neergezet de naam draagt van de heilige Michael en… need I say more?

Piet van Vledder