Oogstdienst

Het was oogstdienst en dat was in de kerk te horen in de liederen, de gebeden, de lezingen en de preek en dat was te zien aan de bloemschikkingen en de fruitmandjes die voor in de kerk klaar stonden om weggebracht te worden naar zieken en ouderen. De kinderen van de kinderkerk hadden voor een kleurige groet bij de mandjes gezorgd. De bloemen en de herfstbladen voor de bloemversieringen op het altaar en in de kerk werden niet gekocht, maar zijn door de bloemengroep geoogst uit diverse eigen tuinen.

Foto: Luuk