Geloven opdat wij kennen

Augustinus van Hippo, een man uit een ver verleden (vierde eeuw), schreef preken, traktaten, verhandelingen, brieven, bijbelcommentaren, dogmatische, filosofische en theologische teksten, een autobiografisch werk en een gedicht. Teksten die voor ons in de 21ste eeuw nog steeds van betekenis kunnen zijn. Om kennis te maken met deze Augustinus kwam professor Jan Visser op donderdag 2 oktober naar Hilversum om te vertellen over het leven van deze kerkvader. De Augustinus lees-avonden vinden plaats op 16 oktober, 13 november, 11 december en 15 januari.

Tijd: 20.00 uur
Plaats: pastorie
Graag vooraf even aanmelden bij de pastoor.

Foto: Goos