Herst! = Bijna synode!

Met de herfstwind in de rug waait het kerkelijk jaar hard door!
De najaars gemeentevergadering komt er dan ook al weer vlot aan (5 november namelijk!), en daarmee werd het ook hoog tijd dat ik u alvast een vooruitblik gaf over wat er later dit jaar nog volgt, namelijk de synode!

Als jaarlijks terugkerend.. evenement? ๐Ÿ™‚ gebeurtenis? happening? ๐Ÿ™‚
Nou goed, als jaarlijks terugkerend belangrijk kerkelijk ding  wordt op 22 november 2014 de 88e zitting van de Synode gehouden; een bijeenkomst van Collegiaal Bestuur (landelijk bestuur van de kerk), geestelijkheid en afgevaardigden vanuit de parochies. 

Om te praten over de huidige staat van de kerk, het toekomstig beleid, en hoe we onze ambities en plannen financieel ook nog willen gaan ondersteunen.

Belangrijke dingen dus!
Daarom ook: op onze gemeentevergadering een vooruitblik, om met u samen alvast na te denken over belangrijke agendapunten.

Op de Wel en Wee pagina van Oktober vindt u een korte samenvatting (‘Vooruitblik Synode’) van wat was en wat gaat komen, en een uitnodiging om samen met uw synodalen na te denken over de inhoud.
Hopelijk dus tot ziens de 5e november! 

Mocht u hier gedachten en ideeën bij hebben, maar niet op de gemeentevergadering aanwezig kunnen zijn om deze met ons te delen; mailt u ze alstublief naar ons!

Dit kan via het secretariaat van het kerkbestuur (secretaris.stvitus@upcmail.nl) of direct naar Jillis (jillisvm@hotmail.com).

Groet, uw synodalen,
Bart Sonnenschein en Jillis van Maaren