De stal ok!

Een zichtbaar blije kerkmeester kon vandaag voor de viering bij de afkondigingen melden dat het oorspronkelijke kindeke weer in de kribbe lag. Het plaatsvervangend kindeke heeft een plek vlakbij de kribbe gekregen. Op vragen als ‘waar is dat kindeke dan geweest?’ en ‘wie heeft gezocht en gevonden?’ zijn (nog) geen antwoorden bekend. Voorlopig is het voldoende te weten dat in de kerststal het verhaal van Gods woonplaats onder de mensen op een bekende èn nu weer nieuwe manier verteld wordt.
Laten we dus niet te snel vergeten om de diepere vragen die worden opgeroepen door het aanvankelijk lege kribje, de vervanging door een ‘ongewoon’ kindeke en de terugkeer van het beeldje toch nog eens goed te overdenken.

28 december 2014