Aswoensdag

Met Aswoensdag begint in veel kerken de Veertigdagentijd of Vastentijd. In de viering van woensdag 18 februari, 19.30 uur wordt de as van de verbrande palmtakken van vorig jaar op de hoofden gestrooid, teken van bekering en uitdrukking van onze sterfelijke natuur.

Gedenk, mens,
dat gij stof zijt
en tot stof zult wederkeren

Zo’n zes weken lang, tot het hoog feest van Pasen gevierd kan worden, wordt meer aandacht gegeven aan bezinning, versobering en gebed.