Examentijd!

Voor onze pastoraal werker Helen zijn dit spannende dagen. Tot komende dinsdag kan zij nog van alles nalezen in boeken, opzoeken op internet en overdenken, want op dinsdag 3 maart zal zij in Utrecht haar Kerkelijk Examen doen. Daarmee wordt haar opleiding aan het Oud-Katholiek Seminarie afgerond. De docenten systematische theologie, liturgie en kerkgeschiedenis zullen haar bevragen.*
Voor Helen en dus ook voor onze parochie een belangrijke gebeurtenis.
Wie aanwezig wil zijn bij het examen, omdat het best interessant is en natuurlijk vooral om Helen te supporten, is van harte welkom. Het examen zal plaatsvinden om 17.15 uur in zaal 102 op de eerste verdieping van het pand Drift 25 in de Utrechtse binnenstad. De ingang is via de bibliotheek op Drift 27; via de binnentuin is Drift 25 te bereiken.

* Systematische theologie (docent: dr. M. Ploeger)
Scriptie van Helen Gaasbeek, getiteld: “Kerkelijke gemeenschap herzien? De relatie tussen kerkelijke gemeenschap en de wederzijdse erkenning van het ambt bevraagd aan de hand van de casus van de wijding van vrouwen tot het apostolisch ambt”

Kerkgeschiedenis (docent: can. drs. W.B. van der Velde)
Literatuur: Wietse van der Velde, “ ‘Koomt dezen dag blijmoedig vieren aan Willibrordus toegewijt’. De devotie tot Sint Willibrord in de Oud-Bisschoppelijke Cleresie tot aan de stichting van de Unie van Utrecht aan de hand van met name liturgische bronnen” (nog te publiceren artikel)

Liturgie (waarnemend docent: dr. M. Ploeger)
Literatuur:
– Thaddäus A. Schnitker, “Morgen- und Abendlob. Prolegomena zu einer aus dem Geist der Alten Kirche erneuerten Tagzeitenliturgie”, in: Angela Berlis, Klaus-Dieter Gerth (red.), Christus Spes. Liturgie und Glaube im ökumenischen Kontext. Festschrift für Bischof Sigisbert Kraft (Peter Lang, Frankfurt etc., 1994), 265-275
– “Morgenlob [altkirchliche Form]” en “Abendlob [altkirchliche Form]”, in: Eingestimmt. Gesangbuch des Katholischen Bistums der Alt-Katholiken in Deutschland (Alt-Katholischer Bistumsverlag, Bonn, 2003), 631-658